۱۳۸۹ دی ۱۵, چهارشنبه

24 - درماتیت

یه آقای 60 ساله و خانمش اومدن مطب ،طرف 130 کیلو وزن داره و قند و چربی و اوره , فشار ؛ همه چی تو کلکسیونش هست.
آخر ویزیتش کف دست راستشو نشون میده و برای ضایعه پوستی اون هم دارو می خاد.
میگم این که اینجاس درماتیت تماسی هستش به یه چیزی دست میزنی که پوستت بهش حساس شده فکرکن ببین چیه.
میگه  یه مدته باز نشست شدم و بیشتر خونه هستم با چیز خاصی تماس ندارم و کارای فنی رو هم با دستکش انجام می دم .
رو به زنش به شوخی  میگم خوب کمتر ظرفا رو بده بشوره.
همسرش با یه لبخند بدجنسانه میگه من می دونم به چی حساسیت شده.
جفتی گفتیم به چی؟ 
با همون لبخند میگه: به ریموت تلویزیون
اولش نمی تونستم خندمو کنترل کنم ولی بعد دیدم اا خوب راست میگه .
قرار شد ریموت کنترل درماتایتیس رو به اسم خودم در کتب پزشکی ثبت کنم :)