۱۳۸۸ تیر ۴, پنجشنبه

28 - خبر

به ایران که زنگ می زنیم دلمان فقط شنیدن صدایشان را می خواهد ولی در 5 دقیقه مکالمه 7 بار می پرسند چه خبر؟ از دوش صبح و ناهار ظهر و چای بعد از چرت؛ برایشان گفته ام ولی باز خبر می خواهند .
بخدا ملالی نیست جز دوری شما

و اینجا آسمانی بلند وابرهای کپل پنبه ای دارد. درختانی که برگ ریخته اند . وپرندگانی که با ارامش با هم گپ میزنند و مثل دخترکان نوجوان هرهر و کرکر میکنند؛ و همین فعلا

نه راستی برک نیوز.......
امروز صبح مایکل مرد .
اسطوره نوجوانی بسیاری از هم دوره ای های ما و سوژه رد و بدل فیلمهای وی اچ اس و نوارهای ادیوکسی که داشتن یک نوار اورجینالش در آن روزها کلی کلاس داشت و پوسترش معادل چندین برابر پول تو جیبی ما خرید وفروش می شد.و رقصش که چه افه ای داشت در عروسی و مهمانی برک زدن وما بچه مثبتهای درس خوان که فقط با دهان باز نظاره گر بودیم.
شاید اولین پسر فقیر سیاه پوستی که به زن سفید پوست و ثروتمندی تبدیل شد و مرد.

هیچ نظری موجود نیست: