۱۳۸۸ اسفند ۳, دوشنبه

110 -دل

مادر

ارمغان سپید سینه ی سیاهت را
در کام من مریز

مادر
ارمغان سپید سینه ات را
بر چهره ام بریز
که قرن ما
قرن سپید چهر گان سیاه دل است 
 
 "لنگستن هیوز"

۲ نظر:

صدف کد ر( همسایه دریا ) گفت...

خوشم اومد . ثانکس که نوشتیش

دلا گفت...

مامان این شاعر سیاه پوست نبوده احتمالا؟؟؟------------
فکر نمیکردم یه روز کامنت استهزا کننده ای به دستم برسه...