۱۳۸۷ دی ۲, دوشنبه

85- رو

خیلی خونسرد و با اعتماد به نفس نشست روبروم و دفترچه و قبض ویزیت رو هم گذاشت رو میز گفت مریض نیستم واسه دو روز تعطیلی اون هفته گواهی می خام!!؟
گفتم مریض بودین گفت نه واسه اداره میخام گفتم خوب واسه اینکار مرخصی رو گذاشتن گواهی مال موفع بیماریه خیلی پر رو گفت شما کار نداشته باشین وبزیتمو که دادم شما گواهی بدین مشکلی نداره .
منم پشت قبض رو مهر کردم گذاشتم جلوش گفتم نمیشه؛ با تعجب گفت پرسیدم گفتن شما میدین !!؟
گفتم : بله ولی نه به هر کسی:)) اگه محصلی ، دانشجویی یا سربازی چیزی بودی می دادم ولی کارمند نمیشه ؛دوباره گف دکتر اذیت نکنین دیگه واسه شما که اشکالی نداره بنویسین دیگه .
دیدم خیلی پر رو و پیله هستش گفتم اخه ضرره !!نمیشه . تعجب کرد با کنجکاوی گفت چطور
گفتم داری دو روز حقوق از محل کارت می دزدی می خای من فقط تو دو تومنش شریک باشم .تا گوشاش قرمز شد، عصبانی گفت به من میگین دزد . گفتم مگه لازمه از دیوار بالا بریم تا دزدی کنیم حالا سهم منو بده تا بنویسم:/
با عصبانیت و در حالی که زیر لب یه چیزایی میگفت رفت . هی تو دلم گفتم خودتی خودتی .
یه مشتری برای همیشه از دست رفت؛ آی مهندسین مشاور بازاریابی یه فکری واسه وجدان درد بکنین

هیچ نظری موجود نیست:

خطایی در این ابزارک وجود داشت