۱۳۸۸ مهر ۱۰, جمعه

65 - تره!!

دفعه اول که رفتیم سراغ خرید سبزیجات دیدیم تره در تره بار فروشی نیست از خاله پرسیدیم گفت بیاین تا نشونتون بدم کجا هست بعد سبد و قیچی ورداشت بردمون تو پارک یه تیکه از چمن ها رو نشون داد گفت اینا همش تره هسش مام چیدیم و دیدیم بعله و خلاصه از نگرانی برای قرمه و کوکو خارج شدیم. برای اطمینان یه بغلش رو هم با ریشه کندیم آوردیم خونه کاشتیم محض خودکفایی حالا که تره ها به گل نشسته می بینیم ای بابا این مملکت میتونه تره صادر هم بکنه .به هر حال
دوستان این گل تره هست منکه تا حالا ندیده بودمش

هیچ نظری موجود نیست: