۱۳۸۷ آبان ۲۹, چهارشنبه

64- حرف مرد

من باید مریض نقلی سرماخورده ای رو که ساعت نه اومده و منتظر تمام شدن شام خوردنم نشسته و مریضی که ساعت یک نیمه شب و در حال تشنج مراجعه و یکساعت من رو منتظر تصمیم گیری جهت بستری و بعد یکبار برای کنترل سی تی و یکبار بار برا آزمایشات با فاصله های یک ساعته بیدار کرده با یک مبلغ ویزیت کنم. آیا من خر نیستم یا فقط دکترم؟

۱ نظر:

نیلوفر گفت...

آقای دکتر بعد از این خودتون در مورد رشتی ها جوک تو وبلاگتون می نویسین بعد میگین فرافکنی تهرانی ها ... عجبا از تهرانی ها مظلومتر پیدا نکردید !

خطایی در این ابزارک وجود داشت