۱۳۸۷ شهریور ۳, یکشنبه

14

چند هفته پیش یه دوست خوش ذوقی تعریف و تبلیغ یه رستوران (که چه عرض کنم اغذیه فروشی ) مکزیکی به نام گارسیا روکه یه آقای ایرانی با همسر مکزیکی الاصلش بعد از مراجعت از آمریکا در لواسان راه انداختن کرده بود و با ای میل برای گروهمون فرستاده بود مام تو خونه نقل قول کردیم و مادر زن جان هم که پایه اکتشاف همه جاهای جدید هستن هر هفته میگفتن این جمعه بریم رستوران مکزیکی . خلاصه این جمعه پا داد که بریم .بماند همو گم کردیم توراه و آدرس رستورانه رو هم نمیدونستیم تا پیداش کنیم کلی لواسان گردی کردیم ؛ ولی خدا رو شکر تجربه غذایی جدیدی بود که به قول معروف آبرو داری کرد. زدیم بر بدن و آمدیم جای همه خالی .
شمام برین بد نیست

هیچ نظری موجود نیست: