۱۳۸۷ شهریور ۶, چهارشنبه

17

خدا آقا جونو بیامرزه می گفت خدا کنه هیچ وقت شرمنده زن و فرزند و خانواده نشی . امروز مامان گلم واسه اولین بار ازم یه چیزی خاس که شرمندش شدم و تا عمق وجود شرمندگی رو حس کردم .اه که چه حس بدیه

هیچ نظری موجود نیست:

خطایی در این ابزارک وجود داشت