۱۳۸۷ مهر ۱۷, چهارشنبه

39-کویر

واسه اولین بار دعوت رسمی شده بودم که یه نمایشگاه عکسو ببینم ( نمایشگاه کارهای استاد قلمسیاه در گالری سیحون به اسم خوابگاه خورشید وبا مضمون کویر) .
نمی دونم من دچار مشکلات فرویدی هستم یا واقعا کویر اینقدر که من حس می کردم انحنا های سک سی داره ؛ البته از هنر جناب قلمسیاه هم به حق نباید گذشت به هر حال بسیار زیبا بود و لذت بردم . نمی دونم چرا قبلا این کارو تجربه نکرده بودم که برم گاهی یه هوای فرهنگی بخورم.
خطایی در این ابزارک وجود داشت