۱۳۸۷ آبان ۵, یکشنبه

51-سرخک

این جمله جالب بود؛ کپی پیست هم مجانی
They say love's like the measles—all the worse when it comes late in life.
Douglas Jerrold (1803-57)

هیچ نظری موجود نیست:

خطایی در این ابزارک وجود داشت