۱۳۸۷ مهر ۲۸, یکشنبه

46-همین فقط

به غیر سینه دریا دلان نگنجد عشق
برای بحر، خدا آفریده طوفان را

هیچ نظری موجود نیست: